You are here

Entri Consulting GmbH

EnTri Consulting GmbH
Д-р Клаус Тритчер
ЕнТри Консултинг ГмбХ
ул. Шонбрюнер 297 / ет. 5
А-1120 Виена, Австрия
Тел.: +43 1 521 69 357 / Факс: +43 1 521 69 180
Мобилен тел.: +43 664 60169 357
Имейл: k.tritscher [at] entri-consulting.com
Уеб сайт: www.entri-consulting.com

ФИРМАТА / УПРАВЛЕНИЕ

ЕнТри Консултинг ГмбХ е създадена през 2011 год. от д-р Клаус Тритчер, който е също така и изпълнителен директор на дружеството. Той има многогодишен опит и отлична мрежа от контакти в секторите на възобновяемите енергийни източници, технологии за опазване на околната среда / управление на битовите отпадъци, както и експортно и проектно финансиране

УСЛУГИ

1. КОНСУЛТИРАНЕ по отношение на НАВЛИЗАНЕТО НА ПАЗАРИ & СУБСИДИИ С помощта на сертифициран експортен консултант

 • Широко обхватно проучване и анализ на пазара
 • Организация и подготовка на документи във връзка със стратегически решения
 • Подпомагане при кандидатстване и административно подпомагане при субсидии
 • Откриване на подходящи партньори и контакти
 • Подкрепа във връзка с изготвянето на договори и преговори

2. ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

Фокус са инвестиции / финансиране, пазарно и правно /нормативно ноу-хау:

 • Изясняването на правни/тарифни рамки
 • Идентифициране на проекти и подходящи проектни партньори
 • Намиране на финансови партньори и инвеститори
 • Свързване на международни и местни партньори (проектни разработчици, плановици, компетентни лица по договори за инженеринг, реализация и строителство, доставчици, доставчици на енергия/производители и др.)
 • Координация на дю дилиджънс, финансиране и изпълнение на проекти

3. ОКОЛНА СРЕДА / УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Като член на Международната Асоциация за Битови Отпадъци (МАБО), предоставяне на:

 • Проучване на данни и анализи
 • Изработване на проучвания, стратегически планове и концепции за управление на отпадъците
 • Идентификация на подходящи партньори
 • Консултиране относно правната структура и подготовка на споразумения
 • Планиране и съпровождане на модели за ПЧП

4. ЕКСПОРТНО И ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ

За проекти в сферата на околната среда и възобновяемите източници:

 • Структуриране на оптималното финансово решение
 • Търсене на инвеститори, съвети по отношение на субсидии и финансиране
 • Подпомагане при ограничаване на финансовите рискове
 • Подпомагане при изготвянето на договори и в преговори